Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderné znalosti

Jaderné znalosti

Obecně platí, že bezpečnost a spolehlivost každého provozovaného technického díla je dosažena vyváženou kombinací tří oblastí. Prvou je dobrý projekt zařízení a jeho provedení (moderněji HW). Druhou je způsob provozování a pracovní postupy (moderněji SW) a třetí je kvalita a znalosti lidí, kteří zařízení provozují (moderněji FW). V případě jaderné energetiky to platí mnohonásobně.

Jaderná bezpečnost nemá hranice

Jaderná bezpečnost nemá hranice

WANO – World Assotiation of Nuclear Operators bylo založeno před třiceti lety. Přesněji, dohoda o přistoupení k WANO byla podepsána 15. května 1989 v Moskvě a jedním ze zakládajících členů byla i JE Dukovany. WANO je tedy unikátní sdružení, v němž jsou zapojeny všechny jaderné elektrárny světa, tedy celkem 450 jaderných bloků ve 191 elektrárnách ve 37 státech. Včetně těch v likvidaci i ve výstavbě.  

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) se sešla ve čtvrtek 11. 4. ke svému prvnímu letošnímu zasedání.

Setkání pracovníků českých a slovenských jaderných elektráren ve Valči

Setkávání pracovníků stejných profesí, výměna zkušeností a osobní přátelství pracovníků z různých podniků jsou u každé profese velice přínosné. Nakonec ne nadarmo se chodilo vandrem do světa. V provozu jaderných elektráren to platí mnohonásobně.

Jaderná teplárnička - apríl, nebo to má něco do sebe?

V médiích prosvištěla zpráva o zahájení výstavby teplovodu z Temelína do Českých Budějovic, o výstavbě teplovodu z EDU do Brna se mluví již dobrých 35 – 40 let. O čem se také mluví, je i využití jaderné energie k vytápění, tedy o malých reaktorech a o jaderných výtopnách.  Psali jsme již v Zrcadle o únorové konferenci o malých reaktorech pro teplárenství.  Čas od času se objeví i technický článek na toto téma. Mluví se o jaderném vytápění větších měst jako například Jablonec nad Nisou nebo Liberec, mluví se o jaderné teplárně pro Plzeň a našli bychom i další příklady.

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Stále se vrací otázka, která se řeší téměř všude na světě „kam s ním“, tedy kam s vyhořelým jaderným palivem. Jednou ze sledovaných možností, nad kterou bádá Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), je i uložení ve velké hloubce ve stabilní geologické formaci. Laskavý čtenář zná pojem Hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

První březnový den se do Jaderné elektrárny Dukovany sjelo více než 20 nových zástupců, převáženě starostek a starostů, z obcí z nejbližšího okolí elektrárny. Setkání se zúčastnili i zástupci Občanské bezpečnostní komise, aby jim představili činnost komise a nabídli spolupráci.

Návštěva PVP Bukov

Návštěva PVP Bukov

Ve čtvrtek 28. 2.  skupina odvážných členů OBK na pozvání SURAO, které zastupovala Nikol Novotná navštívila Podzemní výzkumné pracoviště  v areálu dolů Dolní Rožínka. Od roku 2015 zde SURAO buduje podzemní laboratoř, která zkoumá chování hornin pro potřeby hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu, zejména vyhořelého jaderného paliva.

Restart výstavby nového jaderného bloku

Ve čtvrtek 21. února uspořádal Hospodářský výbor PS PČR spolu s místopředsedou PS PČR Vojtěchem Filipem Mezinárodní energetické fórum. Mimo poslanců, členů vlády a představitelů průmyslu se zúčastnili i členové diplomatického sboru a zástupci potenciálních dodavatelů nových jaderných bloků v ČR. Vybírám to podstatné z vystoupení pana premiéra Babiše a nového vládního zmocněnce pro jadernou výstavbu Jaroslava Míla.

Několik postřehů z JE Dukovany

V první polovině února se na EDU stalo několik událostí, které by neměly zůstat nepovšimnuty.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany