Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderná teplárnička - apríl, nebo to má něco do sebe?

V médiích prosvištěla zpráva o zahájení výstavby teplovodu z Temelína do Českých Budějovic, o výstavbě teplovodu z EDU do Brna se mluví již dobrých 35 – 40 let. O čem se také mluví, je i využití jaderné energie k vytápění, tedy o malých reaktorech a o jaderných výtopnách.  Psali jsme již v Zrcadle o únorové konferenci o malých reaktorech pro teplárenství.  Čas od času se objeví i technický článek na toto téma. Mluví se o jaderném vytápění větších měst jako například Jablonec nad Nisou nebo Liberec, mluví se o jaderné teplárně pro Plzeň a našli bychom i další příklady.

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Návštěva Podzemního výzkumného pracoviště Bukov podrobněji

Stále se vrací otázka, která se řeší téměř všude na světě „kam s ním“, tedy kam s vyhořelým jaderným palivem. Jednou ze sledovaných možností, nad kterou bádá Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), je i uložení ve velké hloubce ve stabilní geologické formaci. Laskavý čtenář zná pojem Hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

Setkání s novými představilteli obcí v regionu JE Dukovany

První březnový den se do Jaderné elektrárny Dukovany sjelo více než 20 nových zástupců, převáženě starostek a starostů, z obcí z nejbližšího okolí elektrárny. Setkání se zúčastnili i zástupci Občanské bezpečnostní komise, aby jim představili činnost komise a nabídli spolupráci.

Návštěva PVP Bukov

Návštěva PVP Bukov

Ve čtvrtek 28. 2.  skupina odvážných členů OBK na pozvání SURAO, které zastupovala Nikol Novotná navštívila Podzemní výzkumné pracoviště  v areálu dolů Dolní Rožínka. Od roku 2015 zde SURAO buduje podzemní laboratoř, která zkoumá chování hornin pro potřeby hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu, zejména vyhořelého jaderného paliva.

Restart výstavby nového jaderného bloku

Ve čtvrtek 21. února uspořádal Hospodářský výbor PS PČR spolu s místopředsedou PS PČR Vojtěchem Filipem Mezinárodní energetické fórum. Mimo poslanců, členů vlády a představitelů průmyslu se zúčastnili i členové diplomatického sboru a zástupci potenciálních dodavatelů nových jaderných bloků v ČR. Vybírám to podstatné z vystoupení pana premiéra Babiše a nového vládního zmocněnce pro jadernou výstavbu Jaroslava Míla.

Několik postřehů z JE Dukovany

V první polovině února se na EDU stalo několik událostí, které by neměly zůstat nepovšimnuty.

WIN Czech - Ženy v jádře

WIN Czech - Ženy v jádře

Rozhovor s předsedkyní Žen v jádře, s paní Larisou Dubskou.

Zajímavé jaderné konstrukce

Zajímavé jaderné konstrukce

Jaderná zajímavost - historie vzniku "plovoucích" jaderných elektráren.

Jaderná energetika na přelomu roku

Shrnutí informací ze světa jaderné energetiky v roce 2018.

Opakovaný náběh 4. bloku EDU

Loňský rok byl pro EDU docela příznivý, nicméně sem tam se vyskytly technické problémy, pojďme se k jednomu z nich vrátit.

Začátkem listopadu 2018 končila odstávka čtvrtého bloku, blok se začal najíždět, v průběhu náběhu se při prováděných kontrolách a zkouškách zjistila malá netěsnost v parogenerátoru, blok bylo nutné odstavit, vychladit a provést opravu. K čemu došlo.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany