Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderná energetika na Ukrajině

Jaderná energetika na Ukrajině

V souvislosti s bezprecedentním vojenským napadením Ukrajiny přínášíme informace o jaderné energetice Ukrajiny, která je jednou ze dvou zemí bývalého SSSR, provozující jaderné elektrárny. Druhou je Arménie.

Konec palivového cyklu aneb „kam s ním“

Vypůjčil jsem si tento název od Jana Nerudy, protože se otázka nakládání použitého paliva zase dostává spolu s bruselskou taxonomií energetických zdrojů (rozdělování energetických zdrojů na obnovitelné a neobnovitelné) na přetřes. Brusel podmiňuje zařazení jaderných zdrojů do skupiny obnovitelných jen za podmínky, že bude mít daný projekt vyřešen konec palivového cyklu. A to je většinou otázka vybudování tzv. hlubinného úložiště.

Jaderná energetika začátkem roku 2022

Se začátkem nového roku 2022 několik čísel o tom, jaký byl rok uplynulý. Ve světě bylo v provozu 442 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 394 177 MWe.  51 reaktorů je ve výstavbě a přinesou po spuštění dalších 53 970 MWe. Jaderná energetika má za sebou 19 201 reaktorroků provozu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany