Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2022

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Seminář OBK při JE Dukovany ve Valči přivítal stovku hostů

Po dvouleté pauze způsobené kovidem se ve čtvrtek 5. května opět uskutečnilo ve Velkém sále hotelu Zámek Valeč setkání - seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Poslední seminář se uskutečnil online formou v roce 2020. Tématem toho letošního byla aktuální situace v provozu, spolehlivosti a bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zazněly i informace o přípravě nového bloku EDU 5 a o stavu úložiště radioaktivních odpadů.

OBK v JE Dukovany v rámci 1. zasedání 2022

0BK se sešla v pátek 1. 4.2022 na svém letošním prvním prezenčním zasedání.  Projednával se provoz JE Dukovany v prvním čtvrtletí letošního roku, plán činnosti OBK na rok 2022 a informace o výsledcích průzkumu veřejného mínění. Popularita jaderné energetiky od průzkumu prováděného v loňském roce mírně stoupla. S vládním návrhem na podporu jádra souhlasí 79% obyvatel regionu Dukovan a výstavbu nového zdroje by podpořilo nejméně 58 % zúčastněných.

První zasedání OBK v roce 2022

První zasedání OBK v roce 2022

V pátek 1. dubna se zástupci regionu sešli se svými elektrárenskými protějšky při prvním zasedání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Čekal je nabitý program a nebyl to Apríl.

Kromě pravidelných informací z provozu, jehož nedílnou součástí je i zajištění bezpečnosti, havarijní přpravenosti nebo dostatek kvalifikovaného personálu pro provoz čtyř dukovanských bloků, byl program zasedání bohatší o prezentace z oblasti komunikace. První z nich, týkající se výsledků nedávno provedeného průzkumu veřejného mínění z oblasti jaderené energetiky, přednesl vedoucí útvaru jaderná komunikace ČEZ Petr Šuleř. Co může způsobit lidská chyba v komunikaci, přednesla na příkladu z události na Havaji Lucie Kalinová z útvaru korporátního rozvoje a diagnostiky ČEZ.

Posledním bodem zasedání bylo představení dvou hasičských vozů, které do vybavení jednotky HZSp v elektrárně Dukovany předali její ředitel Roman Havlín společně s ředitelem útvaru bezpečnost Petrem Měšťanem.

Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

Zahájení tendru na 5. blok - online schůzka s vedením ČEZ

Petr Závodský, GŘ EDU II, informoval zástupce krajů, sdružení a obcí regionu o zahájeném VŘ na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech při on-line setkání v pátek 25. března. Setkání se zúčastnili i členové OBK.

Kromě tohoto významného milníku projektu byly prezentovány i další kroky přípravy, které paralelně se zahájením tendru běží, jako je např. příprava smluv mezi státem, ČEZ a EDU II, povolovací a licenční procesy nebo příprava transportních tras. Diskuse proběhla také k plánovanému náboru a zajištění kvalifikovaného personálu.

Jaderná energetika na Ukrajině

Jaderná energetika na Ukrajině

V souvislosti s bezprecedentním vojenským napadením Ukrajiny přínášíme informace o jaderné energetice Ukrajiny, která je jednou ze dvou zemí bývalého SSSR, provozující jaderné elektrárny. Druhou je Arménie.

Konec palivového cyklu aneb „kam s ním“

Vypůjčil jsem si tento název od Jana Nerudy, protože se otázka nakládání použitého paliva zase dostává spolu s bruselskou taxonomií energetických zdrojů (rozdělování energetických zdrojů na obnovitelné a neobnovitelné) na přetřes. Brusel podmiňuje zařazení jaderných zdrojů do skupiny obnovitelných jen za podmínky, že bude mít daný projekt vyřešen konec palivového cyklu. A to je většinou otázka vybudování tzv. hlubinného úložiště.

Jaderná energetika začátkem roku 2022

Se začátkem nového roku 2022 několik čísel o tom, jaký byl rok uplynulý. Ve světě bylo v provozu 442 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 394 177 MWe.  51 reaktorů je ve výstavbě a přinesou po spuštění dalších 53 970 MWe. Jaderná energetika má za sebou 19 201 reaktorroků provozu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany