Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Mýty o výstavbě nových bloků v Dukovanech

V souvislosti s připravovanou výstavbou nových bloků v ČR se objevilo několik mýtů o nedostatcích lokality Dukovany pro novou výstavbu. Jen podotýkám, že podle ASEK se počítá s náhradou současných čtyř bloků o celkovém výkonu 2000 MW novými bloky o stejném instalovaném výkonu. Níiže jsou ty hlavní a komentář k nim.

Některé nabízené jaderné bloky pro novou výstavbu v Česku již mají reference

Letošní rok (2018) je, jak se zdá, pro výstavbu nových jaderných bloků zlomový. Víme, že o výstavbu nových bloků v česku se uchází šest společností (francouzská Areva, ruský  Rosatom, americký Westinghouse, korejské KEPCO, francouzsko-japonská Atmea  a Čína). Potíž byla dosud v tom, že žádný z nabízených bloků neměl tzv. referenci. Tedy nebylo možné se pochlubit a ukázat skutečně provozovaný jaderný blok. Vždy šlo jen o odkazy na bloky ve výstavbě a „papírové popisy, jak jejich blok vypadá“.

OBK při JE Dukovany  navštívila JE Borssele

OBK při JE Dukovany navštívila JE Borssele

Členové Občanské bezpečností komise a další starostové z okolí JE Dukovany navštívili koncem června při své poznávací cestě  po Belgii a Nizozemsku Jadernou elektrárnu Borssele a úložiště radioaktivních odpadů COVRA v Nizozemsku. V Bruselu se potkali a diskutovali s členem Evropského parlamentu poslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL).

OBK při JE Dukovany navštívila úložiště RA odpadů COVRA

OBK při JE Dukovany navštívila úložiště RA odpadů COVRA

COVRA (The Central Organization for Radioactive waste – centrální organizace pro nakládání s radioaktivními odpady), ukládá a skladuje veškerý radioaktivní odpad produkovaný Nizozemskem.

Vliv stavby na životní prostředí – EIA

Vliv stavby na životní prostředí – EIA

V souvislosti s připravovanou výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech probíhá tzv. proces EIA. Pojďme si říct, co to je a jak vlastně tento proces probíhá.

Finské Olkiluoto 3 se připravuje k zavážení paliva

Od konce minulého století sledujeme, jak se daří Finům na lokalitě Olkiluoto stavět tzv. Evropský jaderný reaktor (EPR – European pressurised water reactor). Tento tlakovodní reaktor generace 3+ má projektový výkon 1600 MWe a je to společné evropské dílo zastřešené společností Areva. Z českých firem se na výstavbě podílí třeba Škoda Jaderné strojírenství, která dodala vnitro reaktorové části a vyvážecí zařízení na výměnu paliva.

OBK při JE Dukovany zasedala

OBK při JE Dukovany zasedala

V pátek 18. 5. zasedala Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany na svém letošním druhém pravidelném zasedání. Před vlastním jednáním si OBK spolu s dalšími starosty regionu EDU vyslechla informaci o přípravě veřejného projednávání procesu EIA pro 5. blok EDU.

Mohli si „sáhnout na reaktor“

Mohli si „sáhnout na reaktor“

JE Dukovany připravila na dubnové a  prvomájové dny  velice pěknou a prospěšnou akci. Nabídla starostům okolních obcí možnost podívat se do samého srdce jaderné elektrárny. Tedy až na reaktorový sál do tzv. kontrolovaného pásma.

Informace pro Radu Energoregionu 2020 10.5. 2018

Informace pro Radu Energoregionu 2020 10.5. 2018

Činnost  OBK a stav EDU za leden - duben 2018

U vodní elektrárny Dalešice se střílelo.

Do součinnostního cvičení Hradba, jehož cílem bylo procvičit spolupráci Armády ČR a Policie ČR při obraně řady objektů důležitých pro chod národního hospodářství, byla zapojena i Vodní elektrárna Dalešice (EDA).  Cvičení proběhlo poslední týden v dubnu a byly v něm zapojeny i jednotky aktivních záloh.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany