Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro NJZ - EDU 5

Ve středu  22.9. se v Třebíči v aule SPŠ Třebíč uskutečnil první kulatý stůl se zájemci o dodávku pro EDU 5. Kulatý stůl organizovalo Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020 a OBK JEDU. V auditoriu bylo na 90 lidí převážně z místních municipalit, lokálního průmyslu a zájemců o novou výstavbu v EDU 5.

Aktuálně z Dukovan - poprázdninový start

Aktuálně z Dukovan - poprázdninový start

Prázdniny skončily a s jejich koncem začíná opět pravidelné každodenní lopotění. Vraťme se proto k provozu JE Dukovany a také ke stavu přípravy výstavby nového bloku v Dukovanech. Tedy k těm běžný denním událostem a jejich řešením.

Valná Hromada Energoregionu 2020

Valná Hromada Energoregionu 2020

Valná hromada sdružení Energoregion 2020, který sdružuje obce v okruhu 20 km okolí JE Dukovany, byla svolána na pátek 30. 7. 2021 do Sporthotelu Hrotovice. 

Hlavní téma valné hromady byla situace s přípravou výstavby EDU 5.

Jaderné elektrárny a tornádo

Po katastrofickém dopadu přechodu tornáda na Jižní Moravě se na OBK obracejí občané s dotazem „co se stane, když se objeví tornádo na JE Dukovany, Pojďme se tedy podívat o co jde a co by se mohlo stát.

Starostové jednali na Zámku Dukovany

Starostové jednali na Zámku Dukovany

23. června se v Zámku Dukovany konalo všemi účastníky dlouho očekávané osobní setkání zástupců širšího regionu JE Dukovany se zástupci společnosti ČEZ. Za OBK se setkání zúčastnil předseda komise, Aleš John a páni starostové Miroslav Kříšťál a Vladimír Černý.

Jaderná bezpečnost – čtvrtá bariéra - hermetická obálka

Jaderná bezpečnost – čtvrtá bariéra - hermetická obálka

Odhlédněme od politického dění kolem výstavby nového bloku v Dukovanech, to nechme politikům. Vraťme se k bezpečnosti a popisu toho, jak je to v jaderné elektrárně uděláno, aby to bylo bezpečné.

Zasedání OBK s osobním setkáním v JE Dukovany

Zasedání OBK s osobním setkáním v JE Dukovany

Pestrý program v dukovanské elektrárně čekal na členy Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany v rámci prvního letošního zasedání, které po několika měsících v polovině června mohlo opět proběhnout formou osobního setkání. 

Jak pokračuje projekt NJZ v lokalitě Dukovany?

Jak pokračuje projekt NJZ v lokalitě Dukovany?

To bylo tématem dalšího setkání z pravidelných setkání se zástupci regionu JE Dukovany a OBK, které se uskutečnilo v úterý 25. května, on-line formou se zástupci společnosti EDU II, a.s., a JE Dukovany.

On-line zasedání OBK - 21.4.2021

On-line zasedání OBK - 21.4.2021

První zasedání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se vzhledem k epidemické situaci a platným opatřením uskutečnilo formou on-line ve středu 21.4.2021.

Jaderná bezpečnost - první bariéra

V únorovém příspěvku jsme zopakovali celkový pohled na jadernou bezpečnost. Řekli jsme si, že jedním ze základních principů jak dosahovat jadernou bezpečnost, je princip technologických bariér. Radioaktivní látky v jaderné elektrárně vznikají a jsou, o tom není pochyb. My radioaktivitě zabráníme, aby se šířila tam, kam nemá, systémem bariér. Prostě dáme „radioaktivitě“ do cesty sofistikované technologické přepážky. Minule jsme se zaměřili na druhou bariéru, kterou je primární okruh reaktoru a způsoby její kontroly.  Dnes si povíme o první bariéře, kterou je vlastní palivo a hermetické pokrytí palivového proutku.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany