Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Seminář OBK při JE Dukovany - 22.11.2018, Zámek Valeč - Pozor změna zahájení semináře !

Seminář OBK při JE Dukovany - 22.11.2018, Zámek Valeč - Pozor změna zahájení semináře !

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá dne. 22. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči každoroční seminář o aktuálním provozu i budoucnosti elektrárny. Zazní tedy nejen informace ze současného stavu provozu, stavu udělení povolení pro jednotlivé bloky, ale také k aktuálnímu stavu a vývoji projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Vzhledem k tomu, že pozvání na seminář přijal i předseda vlády ČR Andrej Babiš, došlo k úpravě programu semináře i času jeho zahájení.

Seminář začíná již v 8.00 hod, registrace hostů a účastníků na mistě je od 7.30 hod.

Elektrárna spustila nový informační systém pro obyvatele regionu

Elektrárna spustila nový informační systém pro obyvatele regionu

Chcete znát termíny zkoušek sirén nebo technologie, které mohou být slyšitelné i mimo přísně střežený areál? Zajímají vás termíny vybraných těžkých transportů či předem plánovaných cvičení? Potom je možné se zaregistrovat do informačního systému elektrárny Dukovany. Určen je i pro informování okolí v případě vysoce nepravděpodobné mimořádné události.

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla další čísla elektronických zpravodajů Skupiny ČEZ pro regiony JE Dukovany a JE Temelín.

Cvičení AMPLE STRIKE 2018 a SAFEGUARD Dukovany 2018

Cvičení AMPLE STRIKE 2018 a SAFEGUARD Dukovany 2018

V těchto dnech, až do 14. září probíhá na území České republiky již pravidelné mezinárodní vojenské alianční cvičení AMPLE STRIKE 2018, v týdnu od 18. září proběhne v okolí JE Dukovany součinnostní cvičení Safeguard Dukovany 2018.

Odstávka 4. výrobního bloku JE Dukovany

Odstávka 4. výrobního bloku JE Dukovany

Operátoři 4. reaktorového bloku začali dnes ve 12 hodin na pokyn směnového inženýra postupně snižovat výkon z důvodu odstavení bloku pro výměnu pětiny paliva za čerstvé. Během odstávky energetici provedou stovky plánovaných činností, řady kontrol a také několik významných plánovaných investičních akcí.

Zprávy z jaderné energetiky - 31. 8.2018

Jednou větou

V Dukovanech  jsou  bloky 1 – 3 na plném výkonu, blok 4 se připravuje na odstavení do plánované odstávky pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně je první blok v provozu na plánovaném výkonu. Druhý blok ukončil odstávku a byl připojen k síti.

Z domova: Mýty a nepravdy o výstavbě nových bloků v Dukovanech. Změna dozorčí rady IaC Energo. IaC Energo  rozšiřuje svoji působnost za hranice měření a regulace. Je Rosatom  favoritem dostavby Dukovan?

Ze světa: Německá společnost spolupracuje s federálním institutem na výběru lokality pro úložiště.  Zahájení výstavby prvního bloku JE Hanhikivi se očekává v roce 2020. Druhý blok JE Sanmen s AP1000  připojen do sítě

Energetici v Dukovanech prověřili svoji připravenost na případné události

Energetici v Dukovanech prověřili svoji připravenost na případné události

Ve středu 15.8. ráno, osm minut po osmé zazněl třikrát po sobě varovný signál sirén JE Dukovany informující o probíhajícím cvičení. Energetici v souladu s legislativou procvičovali řešení simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Dvoudenní cvičení začalo již v půl sedmé ráno a cvičný příkaz k ukrytí a evakuaci vydal Havarijní štáb v 8:15. Součástí scénáře bylo i vyhledávání pohřešované osoby. Druhý den byl zaměřen na činnost monitorovacích jednotek.

Energetiky a případné návštěvníky v Dukovanech čeká celoareálové cvičení

Ve dnech 15. – 16. 8. se na Jaderné elektrárně Dukovany uskuteční havarijní cvičení s užitím sirén i zvýšeným pohybem monitorovacích jednotek v okolí elektrárny. Obyvatelé regionu na tyto projevy nemusí reagovat.

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky.

V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak krátkodobou odstávku, kterou do harmonogramu zařadili z důvodu preventivní kontroly ucpávkového bloku jednoho z šesti cirkulačních čerpadel, aby předešli případné závadě na zařízení. V elektrárně jsou tak v provozu všechny čtyři bloky.

Elektrárna Dukovany upravila harmonogram odstávek

V Jaderné elektrárně Dukovany energetici ukončují odstávku pro výměnu paliva a spouští první výrobní blok. Podle předpokladů by měl blok začít elektrickou energii dodávat v následujících hodinách. V průběhu odstávky odborníci vyměnili palivo, provedli plánované modernizace zařízení a jejich kontroly a testy. Současně ale zařadili do plánu kontrolu jednoho z šesti hlavních cirkulačních čerpadel čtvrtého bloku. Očekávaný celkový objem výroby by se zásadně měnit neměl.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany