Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 1. prosinec 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

A co si myslíte vy…?  Zpoždění v realizaci NAPJE

Z domova: Seminář Občanské bezpečnostní komise, Obce kolem Dukovan neví, kdo zaplatí distribuci tablet s jódem

Jaderné výročí 75 let od první řízené štěpné reakce

Ze světa:

Ruské a Brazilské firmy spolupracují v jaderné oblasti. Britsko - Korejská spolupráce. Místodržitel schválil restart Japonské JE Ohi 3 a 4 . Pakistan a Čína se dohodli na výstavbě Chashma 5.

Výročí pro příští týden:

2.12. 1942 -  První jaderný reaktor (Chicago Pile-1) byl spuštěn týmem Enrico Fermi na  univerzitě v Chicagu (USA). Bylo dosaženo první řízené štěpné reakce na světě. 

3.12. 1990  - 16:25 první kritičnost školního reaktoru Vrabec na FJFI ČVUT

Seminář OBK při JE Dukovany - 2017

Seminář OBK při JE Dukovany - 2017

Valeč u Hrotovic, 29.11.2017 - Včeřa se v Hotelu Zámek Valeč uskutečnil další ročník tradičního semináře Občanské bezpečnosti komise při JE Dukovany.

„Odstávky byly několikanásobně delší, ale plánovaně. Důvodem byla nutnost provedení unikátních kontrol a testů.“

„Odstávky byly několikanásobně delší, ale plánovaně. Důvodem byla nutnost provedení unikátních kontrol a testů.“

Osobní rozhovor s Milošem Štěpanovským, ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany, se konal v hektickém období, protože právě v době naší návštěvy (9. listopadu 2017) vrcholilo zpracování aktualizované dokumentace k žádostem na další dlouhodobý provoz pro bloky 3 a 4, které ČEZ ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost podal letos v červnu. Příprava elektrárny na její další dlouhodobý provoz a získání nových povolení byl klíčovým úkolem posledních několika let, který se promítl také do technické i časové náročnosti odstávek. Začátkem listopadu tak byly po 26 měsících opět v provozu všechny čtyři bloky Jaderné elektrárny Dukovany.

@INFO JE Dukovany - 8/2017 a INFO JE Temelín - 11/2017

@INFO JE Dukovany - 8/2017 a INFO JE Temelín - 11/2017

Vyšlo další číslo Zpravodaje @INFO JE Dukovany č. 8/2017 a @INFO JE Temelín č. 11/2017.

Proces EIA pro NJZ v lokalitě Dukovany zahájen - rozhovor s GŘ společnosti EDU II

Proces EIA pro NJZ v lokalitě Dukovany zahájen - rozhovor s GŘ společnosti EDU II

V polovině listopadu podnikl ČEZ velmi významný krok v přípravě výstavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovan. Požádal o posouzení této stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Co to konkrétně znamená, ví generální ředitel EDU II, a.s., Martin Uhlíř.

V Dukovanech elektřinu vyrábí i čtvrtý výrobní blok

V Dukovanech elektřinu vyrábí i čtvrtý výrobní blok

Dukovany 23. 11. 2017 – V Dukovanech jsou od dnešního dne opět v provozu všechny čtyři bloky. Energetici ukončili kontroly zařízení a zahájili výrobu elektrické energie ze čtvrtého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, který byl z důvodu opravy drobné netěsnosti na dva týdny odstaven. Plného výkonu by měl čtvrtý dukovanský blok dosáhnout ještě dnes.

Společnost ATMEA přiveze do Třebíče model reaktoru

Společnost ATMEA přiveze do Třebíče model reaktoru

Třebíč/Francie/Japonsko – V úterý 12. prosince představí další potenciální dodavatel výstavby 5. bloku JE Dukovany svůj projekt. Kulatého stolu, který pořádá Energetické Třebíčsko, se zúčastní společnost ATMEA.  Ta je společným podnikem francouzské Arevy a japonské Mitshubishi Heavy Industries. Spojily síly a vyvinuly tlakovodní reaktor třetí generace s názvem ATMEA 1. Účastníci kulatého stolu, který začíná ve 13 hod v hotelu Atom v Třebíči, ho uvidí na vlastní oči. Tedy jeho model.

Zprávy z jaderné energetiky - 17. listopad 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, 3 na plném výkonu, blok č. 4 je odstaven pro opravu na sekundární části.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

A co si myslíte vy…? Má být elektromobil slyšet?

Z domova: Žádost o EIA pro EDU 5 byla podána.

Ze světa: NASA testuje prototyp reaktoru “Kilopower”.  Sogin začal demontáž JE Garigliano. Uzavření dohody Rusko - Filipíny. Průzkumné práce pro kanadské úložiště RAO byly zahájeny.  China a Vietnam budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

První parogenerátor na JE Fuqing 5 byl instalován. JE Rooppur v Bangladéši získala stavební povolení

Technici v Dukovanech dokončují kontroly zařízení na čtvrtém výrobním bloku

Úterý 14.11.2017 – Technici v Jaderné elektrárně Dukovany dokončují kontroly zařízení po provedené opravě malé netěsnosti na nejaderné části zařízení. V souladu s nastaveným pravidly jsou nyní prováděny preventivní kontroly obdobných zařízení sekundární části elektrárny, které potrvají v řádu dnů.  Přesný termín opětovného uvedení bloku do provozu bude upřesněn v souladu s nastavenými pravidly. Bloky 1, 2 a 3 jsou provozovány na 100% výkonu.

ČEZ žádá o posouzení vlivu nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí

ČEZ žádá o posouzení vlivu nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí

V souladu s Aktualizovanou státní energetickou koncepcí podnikla společnost ČEZ další  krok v procesu komplexního posouzení vlivů plánované výstavby nových bloků v lokalitě Dukovany na životní prostředí. Dnes předala Ministerstvu životního prostředí dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která zohledňuje závěr zjišťovacího řízení ze dne 9. 12. 2016, ve kterém MŽP formulovalo doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci EIA kladen zvýšený důraz. Jde o významný posun v naplňování Národního akčního plánu souvisejícího s dlouhodobým zajištěním energetické soběstačnosti České republiky.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany