Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Krátkodobé odstavení 2. bloku JE Dukovany

V noci z pátku na sobotu byla v Jaderné elektrárně Dukovany zahájena krátkodobá odstávka druhého výrobního bloku. V rámci odstávky technici opraví závadu na motoru jednoho z 18 dieselgenerátorů, kterou indikovali v rámci pravidelných zkoušek zařízení. Na odběratele elektřiny nebude mít odstávka žádný vliv, neboť energetici využijí aktuálního přebytku elektřiny. Bloky 1, 3 a 4 zůstávají v provozu.

Zprávy z jaderné energetiky - 22. prosinec 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE je 1. blok v odstávce do března 2018, blok 2. je na plném výkonu.

JE Dukovany  obdržela  19.12. 2017 časově neomezená povolení SÚJB k provozu 3. a 4. bloku

Z domova: Programové prohlášení vlády - rostoucí podíl jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech

Ze světa: Finsko zvažuje malé reaktory pro vytápění. Olkiluoto 3. zahájilo horké testy. Spouštění JE Rostov 4 pokračuje, reaktor je zkompletován.

Výročí pro příští týden: 26.12. 1898 – Pierre a Marie Curie oznámili objev nového chemického prvku, později nazvaného radium.

@INFO JE Dukovany - 9/2017 a INFO JE Temelín - 12/2017

@INFO JE Dukovany - 9/2017 a INFO JE Temelín - 12/2017

Vyšlo další číslo Zpravodaje @INFO JE Dukovany č. 9/2017 a @INFO JE Temelín č. 12/2017.

ČEZ získal povolení k dlouhodobému provozu Dukovan

Dukovany 19. 12. 2017 – Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nové povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou. První a druhý blok už novou provozní licenci mají. Společnost současně musí splnit a dokladovat řadu podmínek. Stav jaderných zařízení ČEZ kontroluje průběžně a na vše dohlíží SÚJB. Po třiceti letech spolehlivého provozu je tak naše první jaderná elektrárna připravena na svoji další etapu.

Zprávy z jaderné energetiky - 15. prosinec 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE byl v pátek 8. 12. odstaven 1. blok do tříměsíční odstávky, blok 2. je na plném výkonu.

Z domova:  ATMEA představila svůj projekt pro EDU 5

Ze světa: Japonský  FBR Monju je trvale odstaven, Rosatom zahájil výstavbu JE Akkuyu v Turecku. ITER dosáhl další milník.  Zavážení paliva na JE Leningrad II/1 bylo zahájeno. Podmínky  přípravy kontraktu pro Egyptskou JE byly podepsány. Britská studie ceny SMR je na světě

V Třebíči představila Atmea projekt možné dostavby Dukovan

ČTK 14. 12.: Projekt na stavbu nových bloků jaderné elektrárny představila podnikatelům i zástupcům obcí společnost Atmea. Jde o společný podnik francouzské Arevy a japonské Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Nový ministr průmyslu a obchodu - Tomáš Hüner

Praha 13. prosince (ČTK) - Prioritami nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera budou energetická politika, odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami s maximální výnosností pro stát. Hüner to řekl novinářům při dnešním uvedení do úřadu.

Ředitel divize jaderná energetika ČEZ v rozhovoru pro All for Power

„Velmi intenzivně pracujeme na novém nastavení vztahů s dodavateli a začali jsme se sjednocováním činností na obou jaderných elektrárnách tam, kde to dává smysl,“ uvedl v rozhovoru pro časopis ALL FOR POWER Ing. Bohdan Zronek, ředitel nově vytvořené Divize Jaderná energetika a člen představenstva ČEZ, a. s.

Zprávy z jaderné energetiky - 8. prosinec 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE odstavují dnes 1. blok do tříměsíční odstávky, blok 2 je na plném výkonu

A co si myslíte vy…?  Názor obyvatelstva - stavět nebo nestavět EDU 5. 

A také odpověď Vládního zmocněnce na otázku z minula osvětluje, jak je to s termíny výstavby nového bloku.

Z domova: Stavba nového jaderného zdroje v Dukovanech je klíčová, říká kraj Vysočina. Konference All 4 Power, jiný pohled na nové jaderné bloky

Ze světa: Reaktor JE Rostov 4 poprvé kritický.Velká Británie odhalila významnou podporu reaktorům příští generace, zejména SMR.  Ukrajinská JE Rovno 3 odstavena pro rekonstrukce spojené s prodloužením provozu. Francouzský dozor povolil restart JE Tricastin. Rusko je připraveno na spouštění JE Leningrad II/1 a JE Rostov 4. Tlaková nádoba reaktoru byla usazena na JE Leningrad II/2. Byly zahájeny práce na Bangladéšské JE Rooppur 1.

Newsletter jaderné energetiky

Newsletter jaderné energetiky

Zpravodaj Stálého výboru pro jadernou energetiku - vyšlo č. 11/2017

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany