Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 15. září 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Ze světa: Brexit-UK plánuje zřídit vlastní domácí režim jaderných záruk. SMR mohou vyrábět elektřinu za stejnou cenu jako „offshore větrníky“

Z domova:Mezinárodní konference jaderných veteránů na téma „jak předat znalosti nastávajícím generacím“. V Řeži jsou nová pracoviště pro výzkum jaderných technologií.  60. výročí prvního jaderné štěpení v Československu přichází.

@INFO JE Dukovany

@INFO JE Dukovany

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany za období červenec - srpen 2017.

Čtvrtý reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany opět dodává elektřinu

Čtvrtý reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany opět dodává elektřinu

S několikahodinovým předstihem oproti původnímu plánu skončila v sobotu 9. září plánovaná odstávka 4. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Blok tak od páteční noci začal opět dodávat elektrickou energii. Dukovany budou do sítě dodávat hodinově přibližně 1500 MWe. Zásobují tak elektřinou téměř pětinu České republiky.

Zprávy z jaderné energetiky - 8. září 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, na plném výkonu, bloky č. 3 v plánované odstávce. Čtvrtý blok se spouští po odstávce, ukončení odstávky se předpokládá dnes (8.9.)

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Spouštění bloku 4, štěpná reakce nastartována. Zkouška hermetického boxu 4. bloku úspěšná.

Ze světa: NuScale nabízí plán na umístění malých modulárních reaktoru ve Velké Británii, Jaderná budoucnost ve Španělsku je nejistá, Rusko zahájilo due diligence na partnerství pro JE Akkuyu, Jaderný ledoborec Sibir bude spuštěn na vodu 22. září. Rusové testují tepelné výměníky na JE Leningradská II, vlastníci doporučili pokračovat ve výstavbě JE Vogtle. Experti šetřili situaci na JE Bataan  na Filipínách

@INFO JE Temelín - srpen 2017

@INFO JE Temelín - srpen 2017

Vyšlo srpnové číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Temelín.

Hermetický box 4. bloku Dukovan úspěšně odolal tlaku 13 tun na metr čtverečný

Hermetický box 4. bloku Dukovan úspěšně odolal tlaku 13 tun na metr čtverečný

Poslední srpnové dny (od neděle 27.8. do středy 30.8.2017) probíhala na 4. reaktorovém bloku zkouška hermetického boxu, který energetici zatížili tlakem 13,25 tun/m2. Výsledky třídenní zkoušky, která je z pohledu technického provedení i nezbytných bezpečnostních opatření nejnáročnější zkouškou končící odstávky čtvrtého bloku, prokázaly jeho velmi dobrý stav, vyhovující podmínkám pro další dlouhodobý bezpečný provoz. Stejně jako u bloku č. 1 a 2 byly naměřené hodnoty výrazně pod limitem. Na podzim projde prověrkou poslední hermetický prostor bloku č. 3.

Zprávy z jaderné energetiky - 25. srpen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4. jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Personálie: Yves Desbazeille - nový muž v čele Foratomu

Z domova:Modernizace Centrální čerpací stanice vody na EDU

Ze světa: Zavážka paliva na JE Tianwan 3, sedmdesát společností projevilo zájem o spoluúčast při výstavbě kanadského SMR v Chalk River, první parogenerátor pro JE Vogtle 3 usazen na místo. Olkiluoto -3 EPR drží harmonogram uvedení do komerčního provozu prosinec 2018.

Dukovany dokončují rozsáhlou obnovu kontrolních a řídicích systémů

Dukovany dokončují rozsáhlou obnovu kontrolních a řídicích systémů

Desítky kilometrů kabelů, ovladačů, regulátorů, procesorových karet, výstupů. Systém kontroly a řízení v Jaderné elektrárně Dukovany patří mezi nejrozsáhlejší v České republice. Úpravou části, která má na starosti řízení centrální stanice čerpací vody končí jedna z jeho posledních velkých modernizací. Na prvním a druhém bloku už stejné zařízení funguje.

Zprávy z jaderné energetiky - 18. srpen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4. jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Největší neutronový zdroj na světě využije český patent. Třebíčská NUVIA podepsala další smlouvu za 100 milionů korun. Pátý blok JE Dukovany ovlivní i obchvaty měst

Ze světa: 40 let provozu Ruských atomových ledoborců. Prodloužení provozu Arménské jaderné elektrárny. Reaktor a parogenerátory pro 4. blok JE Barakah byly instalovány.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. srpen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1, 2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4 jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: JE Dukovany nabízí pomoc okolním obcím

Ze světa: Má jaderná energetiky v USA budoucnost? Rumunsko a Čína pokračují v jednáních o nové výstavbě na JE Cerna voda, výber úložiska pre jadrový odpad na Slovensku sa zúžil na dve lokality. Zahájení systémového testování úložiště RA odpadů v Černobylu. Georgia power připravuje konečné rozhodnutí o JE Vogtle.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany