Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív

Zprávy z jaderné energetiky - 7. únor 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK k datu 7.2.2014.

Zprávy z jaderné energetiky - 3. únor 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany neruší své okolí hlukem

JE Dukovany neruší své okolí hlukem

V uplynulých měsících proběhlo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany i v nejbližších okolních obcích měření hluku. Analýza potvrdila, že JE Dukovany pro své okolí nepředstavuje významnou hlukovou zátěž. Zároveň je zde dostatečný prostor i pro případnou výstavbu a provoz nového bloku.

Zprávy z jaderné energetiky - 21. leden 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Stalo se před 60 lety

Stalo se před 60 lety

21. ledna 1954 bylo v loděnicích Electric Boat Shipyard firmy General Dynamics spuštěno na vodu první plavidlo s jaderným pohonem.

JE Dukovany v roce 2013

JE Dukovany v roce 2013

Informace z Tiskové konference ČEZ, JE Dukovany dne 15. ledna 2014.

Zprávy z jaderné energetiky - 15. leden 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Novým předsedou je Aleš John

Novým předsedou je Aleš John

Občanská bezpečnostní komise na svém zasedání dne 19. prosince zvolila svým předsedou Aleš Johna.

Aleš John je členem OBK za Energoregion 2020, který sdružuje na 128 obcí v pásmu havarijního plánování JE a nominoval Aleše Johna za člena OBK  v srpnu 2013 za odstupujícího Ing. Bořivoje Župu.

Po svém zvolení Aleš John zdůraznil nezastupitelnou roli OBK v nezávislém občanském dohledu na úrovní bezpečnosti jaderné elektrárny a v přenášení informací o dění v elektrárně k obyvatelstvu.V dalším období by se OBK měla ještě více zaměřit na předávání informací  a to jak cestou rad obcí tak cestou webových stránek.

OBK bude v dalším období fungovat ve složení: Aleš John,  Josef Obršlík,  Pavel Štefka , Antonín Mlynář  za Energoregion 2020, Jiří Kostelník – za  Ekoregion 5 ,  Vladimír Černý starosta obce Rouchovany a Miroslav Křišťál starosta obce Dukovany.

 

Všechny bloky JE Dukovany jsou v provozu

Ve čtvrtek 2. 1. 2014 „najely“ obě turbíny čtvrtého bloku JE Dukovany Gerda a Marta a ukončily tak odstávku 4. bloku elektrárny Dukovany po 32 dnech.

Odstávka čtvrtého bloku začala v neděli 1.12.2013.  Během ní byla vyměněna 1/5 palivových souborů v reaktoru a byla provedena plánovaná údržba zařízení 4. výrobního bloku a také několik investičních akcí a technických řešení modernizace JE Dukovany. 

Splněný plán a nový rekord výroby JE Dukovany

Splněný plán a nový rekord výroby JE Dukovany

V roce 2013 se jí podařilo vyrobit 15 miliard a 679 milionů kilowatthodin elektrické energie.

Jaderná elektrárna Dukovany v neděli 29.12.2013 překročila výrobu 15,576 TWh a splnila tak plán výroby pro rok 2013. Dosáhla také nového výrobního rekordu, v roce 2013 se jí podařilo vyrobit 15,679 TWh elektrické energie.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany