Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality - archív

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
Certifikát podpory ochrany životního prostředí pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Certifikát podpory ochrany životního prostředí pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Během uplynulého roku bylo v elektrárně Dukovany předáno k recyklaci 1438 kg drobného elektra, 34 televizí, 28 monitorů a 165 kg elektrobaterií. Jak vyplývá z obdrženého certifikátu, došlo tak k úspoře 44 MWh elektřiny, 2 658 litrů ropy, 181 m3 vody a 1 tun primárních surovin. Vedle čisté výroby elektrické energie pokrývající 25 % spotřeby České republiky jsme recyklací těchto elektrozařízení přispěli k omezení produkce emisí skleníkových plynů o 9 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 37 tun.

Zprávy z jaderné energetiky - 10. červenec 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Česká jaderná výročí 2015

Česká jaderná výročí 2015

Letošní rok je doslova nabitý výročími, která se váží k jaderné energetice. Týkají se nejen výroby, ale také výzkumu, školství, státních institucí či radioaktivních odpadů. Česká republika může být na své dlouholeté zkušenosti s jádrem skutečně pyšná.

Čtvrtý blok JE Dukovany opět vyrábí

Neplánovaná odstávka 4. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, vyvolaná netěsností na potrubí, byla úspěšně ukončena v pondělí 29. 6.2015.  Oprava si vyžádala omezení výroby v délce 5,8 dnů.

Ocenění programu podpory technického vzdělávání mezi SPŠ v Třebíči a elektrárnou Dukovany

Dlouhodobá podpora programu rozvoje technického vzdělávání a úzká spolupráce mezi Střední průmyslovou školou v Třebíči a Jadernou elektrárnou Dukovany byly důvodem ocenění a poděkování, které udělil Kraj Vysočina Skupině ČEZ na konferenci Technické fórum 2015.

Odstávka 4. reaktorového bloku bude ukončena v neděli večer

Oprava na netěsném sekundárním potrubí napajecí vody na 4. reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany byla úspěšně dokončena. Po provedení konečné zkoušky bude zahájeno postupné najíždění bloku. Elektrickou energii začne 4. blok opět dodávat do sítě v neděli od 19 hod.

@INFO - 3/2015

@INFO - 3/2015

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany.

4. blok JE Dukovany neplánovaně odstaven

V úterý 23. 6.2015  bylo z důvodu netěsnosti na potrubí napajecí vody do parogenerátoru PG 43 zahájeno neplánované odstavení 4. výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Netěsnost je na sekundární části výrobního cyklu bez rizika kontaminace. Byly zahájeny přípravné práce pro odstranění poruchy.

Zprávy z jaderné energetiky - 19. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany