Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Výbuch Černobylu ovlivnil i Dukovany. ‚Kluci, co měřili radioaktivitu, nevěděli, co se děje,’ vzpomíná expert

Havárie Černobylu měla nečekaně vliv i na běžný provoz jaderné elektrárny v Dukovanech. „Technikům dalo hodně práce, než zjistili, že radioaktivita neuniká u nás, ale vše přišlo zvenku,“ vzpomíná na duben 1986 Petr Spilka, jaderný fyzik, který v Dukovanech pracoval od roku 1984 až do roku 2014. 

lidovky.cz | 26.6.2019 | Rubrika: Lidovky / Energetika | Strana: 0 | Autor: Eduard Petiška | Téma: JE Dukovany

Během 24 hodin otevřených dveří Dukovan energetici nově představí i cestu paliva

Během 24 hodin otevřených dveří Dukovan energetici nově představí i cestu paliva

Vstupní brány pomyslně otevřou energetici Jaderné elektrárny Dukovany o víkendu 6. a 7. července vysokému počtu návštěvníků. Po oba dny, vždy mezi 9. a 21. hodinou, budou mít zájemci o návštěvu naší první jaderné elektrárny možnost mimořádně navštívit střežený prostor elektrárny a prohlédnout si prostory a objekty za vysokou betonovou zdí. Při této příležitosti průvodkyně návštěvníkům Infocentra představí nové expozice cesty paliva. Návštěvníci se také mohou nově těšit na produkty některých regionálních producentů potravin.

Filmy, prohlídky, sjíždění řeky i prázdninová soutěž, to vše nabídne Přečerpávací vodní elektárna Dalešice během léta

Filmy, prohlídky, sjíždění řeky i prázdninová soutěž, to vše nabídne Přečerpávací vodní elektárna Dalešice během léta

Vodní elektrárny jsou nejen unikátní technická díla a krajinotvorné prvky, ale také místa, kde se rodí ekologická energie. PVE Dalešice letos také nabízí spoustu letních zážitků. Už od neděle 23.6. energetici z elektrárny Dalešice nabídnou projekci českých filmů v unikátním prostředí pod největší funkční sypanou hrází v Evropě a v průběhu prázdnin i prohlídky elektrárny a možnost zapojit se do soutěže Skupiny ČEZ o zajímavé ceny.

Nejžádanějším zaměstnavatelem mezi studenty je na Vysočině Jaderná elektrárna Dukovany Skupiny ČEZ

Společnost ČEZ obdržela v Kraji Vysočina od Klubu českých zaměstnavatelů ČR titul „Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty v roce 2019“. Toto ocenění je násobeno úspěchem Střední průmyslové školy Třebíč, jíž je elektrárna dlouholetým partnerem, a která získala nejlepší hodnocení mezi středními školami v Kraji Vysočina. Nejvíc zaměstnanců ČEZ na Vysočině pracuje v Jaderné elektrárně Dukovany, která nabízí dlouhodobé perspektivní zaměstnání. V letošním roce plánuje v rámci generační obměny přijmout až 120 nových zaměstnanců.

V Dukovanech dnes „odmaturovali“ jaderní studenti třetích ročníků

V Dukovanech dnes „odmaturovali“ jaderní studenti třetích ročníků

Studenti 3. ročníků z převážně středních průmyslových škol ze všech koutů České republiky dnes v rámci svého třídenního pobytu v Jaderné elektrárně Dukovany úspěšně složili zkoušku z jaderné maturity.  Celkem 32 studentů se v rámci přednášek a exkurze po elektrárně mělo možnost seznámit s provozem Jaderné elektrárny Dukovany, která svoji čistou a bezemisní výrobou elektřiny dlouhodobě pokrývá 20% celkové spotřeby České republiky. Na závěr celé stáže čekala studenty závěrečná zkouška formou testu a beseda s předsedkyní SÚJB, paní Danou Drábovou. Králem jaderné maturity je Tomáš Vlasák z třebíčské průmyslovky, který nejlépe obstál ve znalostním jaderném testu.

Svátek matek využily ženy k návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zakončily speciální hudební prohlídkou infocentra.

Svátek matek využily ženy k návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zakončily speciální hudební prohlídkou infocentra.

V pátek 10. května využily oslavy Dne matek tři desítky žen z okolí Jaderné elektrárny Dukovany k seznámení se s aktuálním provozem EDU i plány do budoucna. Starostky, ředitelky škol, kulturních center a neziskových organizací diskutovaly přímo s ředitelem elektrárny nejen o tématech z oblasti jaderné energetiky, ale také o tom, co se jim v uplynulém období podařilo. V rámci návštěvy také nahlédly do zázemí dukovanských hasičů i do jednoho z nejmodernějších skladů v ČR.  Na závěr připravili energetici pro ženy interaktivnímu prohlídku  infocentra spojenou s výjimečným koncertním vystoupením brněnského Indigo Quartet, které bylo také pozvánkou na blížící se festival Concentus Moraviae.

Za dva dny upletli návštěvníci infocentra 100 pomlázek a nabarvili 400 vajec.

Za dva dny upletli návštěvníci infocentra 100 pomlázek a nabarvili 400 vajec.

Tradiční předvelikonoční tvoření v Infocentru Jaderné elektrárny Dukovany navštívilo o víkendu 13. - 14. dubna 260 návštěvníků. Během těchto dvou dnů se podařilo malým i velkým návštěvníkům uplést přes 100 pomlázek z vrbového proutí a nabarvit na čtyři sta velikonočních vajíček. Informační centrum společně s oblíbeným tvořením a dílničkami dále nabídlo pohádku O princezně na hrášku, tematické povídání o Velikonocích a speciální prohlídky.

BLACKOUT - jak se na něj můžeme přiipravit?

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.

Senátorka Hana Žáková - předsedkyní senátního podvýboru pro energetiku a dopravu

Senátorka Hana Žáková - předsedkyní senátního podvýboru pro energetiku a dopravu

Hanka Žáková o své činnosti v Senátu Parlamentu ČR i v regionu Třebíčska v prvním čísle zpravodaje, vydaného v březnu 2019 - ke stažení níže.

Pozvánka na speciální exkurze do Dalešic

Pozvánka na speciální exkurze do Dalešic

O víkendu 23. - 24. března budou v Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice probíhat mimořádné exkurze. Otevření „bran“ dalešické přehrady připravili energetici u příležitosti Světového dne vody.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany